Лидеры Школы Педиатрии


Камал Саруарович Ормантаев — врач-педиатр, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки, академик НАН РК, академик и вице-президент Академии профилактической медицины Казахстана, лауреат Государственной премии РК. В 1968—2011 годы заведовал кафедрой детской хирургии КазНМУ. Одновременно — декан педиатрического факультета Алма-Атинского медицинского института (1978—1980, 1989—1991), директор Научного центра педиатрии и детской хирургии Республики Казахстан (1980—1993). Выполнил около 20 тысяч хирургических вмешательств; первым в Казахстане выполнил торакопластику при врождённой воронкообразной деформации грудной клетки у детей.

Болат Хабижанов — Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері, м.ғ.д., Алматы мемлекеттік медицина институтын (1962, қазіргі Қазақ ұлттық медицинадық унивеситет) бітірген. 1963 жылдан Қазақ педитария ғылыми-зерттеу институтында (қазіргі Педиатрия және балалар хирургиясы ғылым орталығы) кіші, аға ғылым қызметкер, 1978 жылдан бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарды. Халықтың өмірі мен денсаулығын сақтауға сіңірген абыройлы еңбегі үшін Ұлттық Медициналық қауымдастығының жоғары марапаты «Алтын дәрігер» медалімен марапатталды.

Амангельды́ Дуйсеке́евич Дуйсеке́ев — советский и казахстанский детский хирург, д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Казахстан, заслуженный деятель Казахстана, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан, проректор Казахского национального медицинского университета. Амангельды Дуйсекеевича Дуйсекеева по праву отмечены государственными и ведомственными наградами присвоены звание «Заслуженный деятель Казахстана» Указом Президента РК от 12 декабря 2002 года, медалью «Отличник здравоохранения Республики Казахстан» (1996 г.), юбилейной медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001г.), медалью «Қазақстан денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», неоднократно объявлялись благодарности, вручались грамоты, поощрялся премиями.